Zinda Rehna Hai to Halat Se Derna Kaisa...
Catagory: Sad
Share on Whatsapp

Zinda Rehna Hai to Halat Se Derna Kaisa...?

Jang Lazim Ho To Lashkar Nahi Dekhe Jate


Posted By: Urdu Shairee On: 1/15/2012 12:34:59 PM
Posting ID is: 36

Share