Hawa se lapati hoi siskion se lagta hai,
Catagory: 0
Share on Whatsapp

Hawa se lapati hoi siskion se lagta hai,
Meri kahani kisi aur ne bhi dhohrai.


Posted By: RANA On: 1/16/2012 5:09:25 AM
3432803067 Posting ID is: 38

Share